GRÅSTEN TEGLVÆRK

Teglværkets første ejer var hertug Ernst Günther, den daværende besidder af Gråsten Slot. Ved genforeningen i 1920 blev værket overtaget af staten sammen med slottet.

I 1922 blev teglværket købt af Johan Heinrich Clausen, der også ejede Hillerød Teglværk. Hans søn Erik Clausen blev bestyrer og overtog værket i 1931. Efter hans død i 1959 drev enken Elisabeth Omogen Clausen teglværket videre.

I 1962 eller 1963 blev det omdannet til et aktieselskab, med familiemedlemmer, teglmester Peter Hansen og de øvrige værker ved Nybøl Nor som aktionærer. I de følgende år skete der flere ændringer i aktionærkredsen. Fra 1982 til 1984 lå teglværket stille på grund af afsætningsvanskeligheder.

 

Teglmester Peter Hansen blev i 1963 direktør men døde i 1983. Hans søn Erik Hansen overtog direktørstolen i 1984. Sidst i 1980'erne var der brug for store investeringer i værket, hvilket de teglværker, der havde aktier i foretagendet, ikke var interesseret i blev gennemført. Samtidig var der priskrig på tegl, og indtjeningen var ikke særlig god. Det førte til, at Carl Matzen i 1988 overtog alle aktier. Teglværket ejes og drives i dag af sønnen Peter Matzen, som er 8. generation og ligeledes ejer af Carl Matzens Teglværk.

Grundlagt

1903

Forarbejdning

Stenudskillervalseværk, sump og 2 valseværker

Lergrave

Indtil 40 km fra teglværket

Produkter

Blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur, samtlige typer produceres i forskellige formater.

Overliggere samt formsten.

Transport

Automatisk traversvogn. Sætte-, aftage- og pakkemaskiner

Kapacitet

25 millioner sten

Vådpresser

Blødstenspresse

Tørring

Kammertørring, 1960

Brænding

130 meter tunnelovn fra 2008 (1903-1960: Ringovn). Man har sideløbende i en periode også haft zigzag-ovn