CARL MATZENS TEGLVÆRK

1750 fik en teglmester fra Iller af hertugen af Glücksborg tilladelse til at oprette teglværket. Han skaffede sig jorden, der både havde god ler og en skov, hvor man kunne hente brændsel. Grundlæggerens datter giftede sig med en Matzen, og de overtog senere teglværket. Siden da har det været i familien Matzens eje.

Værket er den ældste danske industrivirksomheder, der i alle årene har været i familiens eje og placeret på samme sted.

Teglværket var oprindeligt et gårdteglværk, og ejerboligen er det gamle stuehus. Det meste af jorden er i dag bortforpagtet.

Når et teglværk har ligget på samme sted i så mange år, sætter det sig naturligvis spor. Tydeligst er lergravene, men også bygningerne fortæller historie. Man kan således finde spor efter de tre ovntyper, der har været anvendt på teglværket. To egestolper i den ene lagerhal bærer i ca. tre meters højde tydelige brandspor. Stolperne er efter sigende fra den gamle kammerovn. Dele af den gamle ringovnsbygning anes også stadig, og tunnelovnen nutidens brænderteknologi - anvendes hver eneste dag.

Teglværket ejes og drives i dag af sønnen Peter Matzen, som er 8. generation og ligeledes ejer af Gråsten Teglværk.

Grundlagt

1750

Forarbejdning

Stenudskillervalseværk, sump og valseværk

Lergrave

Omkring teglværket og 3-13 km derfra

Produkter

Hånd- og blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur. 

Samtlige typer produceres i forskellige formater.

Overliggere samt formsten.

Transport

Automatisk traversvogn. Sætte-, aftage- og pakkemaskiner

Kapacitet

18 millioner sten

Vådpresser

Blødstenspresse og besandet håndstrygningspresse

Tørring

Kammertørring

Brænding

90 meter tunnelovn